.

For å ha et levende hav i fremtiden er det kritisk at vi skaper nye løsninger som hindrer at mer plast havner på avveie og finner veien til havet.

Samfunnet står ovenfor en rekke slike store utfordringer som dette. Vi kaller de floker, og mener de må løses gjennom samarbeid på tvers av sektorer og over verdikjeder. Og det er nettopp dette vi gjør i Floke.

Skal vi klare løse utfordringen med plast i havet må vi tenke helt nytt rundt hvordan vi lager, bruker og gjenbruker produktene vi omgir oss med. Hvordan kan vi ta et oppgjør med engangsartikler og lavverdig bruk av plast, få bedre kontroll på produkter gjennom hele livsløpet, og møte forbrukers behov uten å generere avfall? Det var disse spørsmålene vi stilte oss som utgangspunkt for innovasjon i prosjektet Engangsfloken.

Resultatet fra prosjektet heter Plastvett. Plastvett er en portefølje med initiativ som demonstrerer hva slags løsninger og tankesett verden trenger mer av for å løse problemet med plast i havet.

 

Plastvett – det er kunnskapen vår som er på avveie, ikke plasten.

kontakt: floke@era.as

 


 

Artboard 18